Harald Horne blir hovedprosjektleder for Viken fylkeskommune

I sammenheng med etableringen av Viken fylkeskommune har Harald Horne blitt engasjert til å lede arbeidet som hovedprosjektleder.

Harald Horne skal lede prosessen frem til etableringen av Viken fylkeskommune 1. januar 2020.

I denne stillingen skal Horne i samarbeid med fylkesrådmennene og den fremtidige ledergruppen lede det administrative arbeidet i denne prosessen.

Han skal være tilrettelegger for arbeidet i blant annet fellesnemnda og partssammensatt utvalg.

Harald Horne har tidligere vært fylkesrådmann i Østfold og Akershus, og arbeider for tiden for KS med regionreformen.

- Jeg gleder meg. Dette blir mest sannsynlig den siste posten jeg har i en fylkeskommune før jeg avslutter en lang arbeidskarriere. Jeg er opptatt av fylkeskommunenes arbeid og dens samfunnsutviklerrolle. Dette er en genuin mulighet for å skape noe viktig, forteller Harald Horne.

Horne vil offisielt tiltre stillingen den 15. mars.


Publisert 20. februar 2018, oppdatert 20. februar 2018.