Visste du at Viken har egen hjemmeside?

Om to år er Viken fylkeskommune realitet, og du kan følge planleggingen av den nye fylkeskommunen på viken.no.

Fra 2020 skal Norge bestå av 354 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo.

Et av de fylkene blir Viken – der fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud sammen skal etablere et nytt fylke med 1,2 millioner innbyggere.

Det er en omfattende prosess som angår mange, og skal gjennomføres innen to år.

For at du skal kunne holde deg oppdatert på prosessen, og hva som blir bestemt, kan du nå gå inn på www.viken.no.

Dette er en midlertidig nettside for sammenslåingsprosessen for Viken fylkeskommune. Her vil det bli lagt ut artikler, bilder, sakspapirer og vedtak. På den nye nettsiden vil man også kunne lese protokoller og se video fra møtene i fellesnemda.

På siden vil du enkelt finne informasjon om politisk og administrativ ledelse, samt kontaktinformasjon til de kommunikasjonsansvarlige i hvert fylke.


Publisert 12. januar 2018, oppdatert 12. januar 2018.