Saker til høring

Ved utarbeidelsen av planer og strategidokumenter inviterer fylkeskommunen berørte parter og andre interessenter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Nedenfor finner du pågående høringer med aktuelle dokumenter og frister. Dersom listen er tom, har vi ingen saker ute til høring. Se oversikt over avsluttede høringer.

Dersom du har innspill til en plan som er på høring, kan du sende e-post til postm...@bfk.no hvis ikke annet står i saken. Du kan også gi din tilbakemelding pr post til Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen.