Forslag til Regional plan for Hardangervidda

Høringsfrist 1. juli 2019.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland har alle enstemmig vedtatt å legge forslag til rullert Regional plan for Hardangervidda ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsforslaget er i samsvar med Hardangerviddarådets anbefaling.

Mer informasjon og høringsdokumenter


Publisert 10. mai 2019, oppdatert 10. mai 2019.