Disse kan du stemme på ved fylkestingsvalget

Fylkesvalgstyret i Buskerud fylkeskommune har godkjent 13 lister til fylkestingsvalget 2015. Se oversikt over alle kandidatene.

 • Av Carsten Øhrn

Det er fylkesvalgstyret som har ansvaret for behandling og godkjenning av listeforslag til høstens fylkestingsvalg.

Valgstyret godkjente onsdag 27. mai 13 lister.

 1. Arbeiderpartiet
 2. Demokratene i Norge
 3. Fremskrittspartiet
 4. Høyre
 5. Kristelig Folkeparti
 6. Kystpartiet
 7. Miljøpartiet De Grønne
 8. Partiet De Kristne
 9. Piratpartiet
 10. Rødt
 11. Senterpartiet
 12. Sosialistisk Venstreparti
 13. Venstre

Her kan du se hvilke valglister og kandidater som er godkjent.

Les også: 15 prosent av velgerne har innvandrerbakgrunn

Les også: Slik stemmer du

Fristen for innlevering av listeforslag til fylkestingsvalget 2015 utløp 31. mars. Ved fristens utløp var det innkommet i alt 13 listeforslag.

Alle 13 listeforslagene representerer politiske partier som er registrert i Partiregisteret. (Partiregisteret føres av Registerenheten i Brønnøysund).

Valgdagen

Mandag 14. september 2015 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Mange kommuner gjennomfører også valg søndag 13. september.

For å kunne stemme må du være født i 1997 eller tidligere. I tillegg må du være:

 • norsk statsborger eller
 • utenlandsk statsborger folkeregisterført siden 15. september 2012 som bosatt i Norge eller
 • nordisk statsborger folkeregisterført senest 30. juni 2015 som bosatt i Norge

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si den kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt den 30. juni 2015.

Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune. Du stemmer samtidig til kommunestyre- og fylkestingsvalget.


Publisert 27. mai 2015, oppdatert 27. mai 2015.