Flere kvinner på valglistene

Du kan stemme fra 1. juli. Det er flere kvinner på valgslistene i Buskerud ved høstens fylkestingsvalg enn for fire år siden.

  • Av Carsten Øhrn

331 personer stiller til valg ved høstens fylkestingsvalg i Buskerud.

Kvinneandelen er på 42 prosent, en økning på tre prosent fra valget for fire år siden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Partiet Demokratene i Norge har levert en liste med sju kandidater, og er det partiet med prosentvis flest kvinner (52 prosent).

Dårligst kvinneandel har Kystpartiet som kun har menn på lista.

Listekandidater valget i Buskerud 2015 Kvinneandel 2015 Kvinneandel 2011 Antall kandidater 2015 (menn og kvinner)
Arbeiderpartiet 48 % 48 % 33
Demokratene i Norge 57 % 50 % 7
Fremskrittspartiet 41 % 38 % 34
Høyre 43 % 33 % 47
Kristelig Folkeparti 43 % 48 % 23
Kystpartiet 0 % 30 % 7
Miljøpartiet De Grønne 41 % 38 % 27
Partiet De Kristne 25 %   8
Piratpartiet 17 %   12
Rødt 52 % 44 % 23
Senterpartiet 41 % 44 % 46
Sosialistisk Venstreparti 39 % 38 % 18
Venstre 46 % 33 % 46

 

Les også: 15 prosent av velgerne i Buskerud har innvandrerbakgrunn

Les også: Slik ble valgresultatet i Buskerud i 2011

Tidligstemmegivning fra 1. juli

214 000 personer har stemmerett ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg i Buskerud.

Valgdagen er mandag 14. september, men allerede fra 1. juli kan du stemme dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

I perioden 1. juli til og med 9. august må du da henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Ordinær forhåndsstemmegivning

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 11. september

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor du kan forhåndsstemme, og informerer om dette.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.


Publisert 30. juni 2015, oppdatert 30. juni 2015.