Stortingsvalg 2013

I 2013 var det stortingsvalg og sametingsvalg. Valgdagen var mandag 9. september. Forhåndsstemmegivningen startet 12. august.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 4. januar 2013, oppdatert 28. februar 2019.