Stortingspolitikere fra Buskerud

Buskeruds stortingsrepresentanter og vararepresentanter for perioden 2009 – 2013.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Det norske Arbeiderparti

Nr

Representantens navn

Fødselsår

Bostedskommune

01

Martin Kolberg

1949

Lier

02

Lise Christoffersen 

1955

Drammen

03

Torgeir Micaelsen

1979

Drammen

04

Laila Gustavsen

1973

Kongsberg

Nr

Vararepresentantens navn

Fødselsår

Bostedskommune

01

Kjell Børre Hansen

1957

Ringerike

02

Nina Mjøberg

1964

Modum

03

Masud Gharahkhani

1982

Øvre Eiker

04

Anne Sandum

1973

Ringerike

05

Steinar Berthelsen

1950

Rollag

06

Tina Nasha Sankei Skogmo

1989

Lier

07

Bent Inge Bye

1949

Nedre Eiker

 

Høyre

Nr

Representantens navn

Fødselsår

Bostedskommune

01

Trond Helleland

1962

Drammen

02

Anders B.Werp

1961

Øvre Eiker

Nr

Vararepresentantens navn

Fødselsår

Bostedskommune

01

Elizabeth Skogrand

1970

Røyken

02

Nicolai A.Kirkeng

1985

Drammen

03

Inger-Brit Vindegg 

1947

Hol

04

Dag Egil Bull Sletholt

1965

Hole

05

Gro Sel Tveito

1962

Kongsberg

 

Fremskrittspartiet

Nr

Representantens navn

Fødselsår

Bostedskommune

01

Ulf Erik Knudsen

1964

Drammen

02

Jørund Rytman

1977

Drammen

Nr 

Vararepresentantens navn

Fødselsår

Bostedskommune

01

Ida Marie Holen

1958

Ål

02

Trond Røed

1959

Hurum

03

Helge Fossum

1984

Ringerike

04

Odd Mortensen

1956

Kongsberg

05

Britt Homstvedt

1942

Drammen

 

Senterpartiet

Nr 

Representantens navn

Fødselsår

Bostedskommune

01

Per Olaf Lundteigen

1953

Øvre Eiker

Nr

Vararepresentantens navn

Fødselsår

Bostedskommune

01

Eli Hovd Prestegården

1965

Nore og Uvdal

02

Ole Johnny Stavn

1978

Flå

03

Kari Kolbræk Ask

1949

Sigdal

04

Rikke Kjølen

1987

Røyken


Publisert 2. juli 2012, oppdatert 12. oktober 2015.