- Ungdommens stemmer blir hørt

Ungdommens Fylkesting i Buskerud får gjennomslag: - Ungdommene er mye mer til poenget. De går direkte til kjernen og får gjennomslag for sakene sine, mener Kierulf (Frp) og Tokerud (Ap).

Søndag og mandag var engasjerte ungdommer fra hele fylket samlet til vårmøte i Buskerud Ungdommens Fylkesting (BUFT) i fylkestingssalen i Drammen.

- Det som er viktig at alle ungdommer i Buskerud har en mulighet til å komme med sine meninger og møtes for å høre hvor forskjellig det er fra kommune til kommune, sier Jørgen Wear (18), leder av BUFT.

- Møtet gir et samhold som er viktig får å skape en buskerudidentitet.

Jørgen Wear, leder av BUFT

Wear forteller at nær 40 ungdommer i alderen 14 - 18 år deltok på vårmøtet der de tok opp ulike politiske saker.

Reell medvirkning

Buskerud Ungdommens Fylkesting skal sørge for at ungdom i fylket har en reell medvirkning i saker som angår dem.

Dette skal sørges for både gjennom at BUFT fungerer som et høringsorgan for politikerne, men også ved at ungdommene kan ta opp egne politiske saker og legge disse frem for hovedutvalgene.

- Vi får gjennomslag for saker som vi har fremmet for fylkespolitikerne! Vi har for eksempel fått hevet aldersgrensen på barnebillett på bussen fra 16 til 20 år, og frukt og grønt på alle videregående skoler, poengterer Jørgen Wear.

Les også: Vil innføre gratis frukt og grønt i alle videregående skoler i Buskerud

- Det føles som vi driver med noe viktig når vi blir hørt av politikerne.

Jørgen Wear, BUFT

Ungdom i hovedutvalget for samferdsel
Ble hørt av politikerne - slipper å betale voksenpris. Kristian Gravermoen og Jacob Sand Kruse fra Ungdommens Fylkesting i Buskerud under behandlingen i hovedutvalget for samferdsel i januar 2015.

- 100 prosents gjennomslagskraft

Politisk ungdomsmedvirkning er forankret i FNs barnekonvensjon artikkel 12 der det står at barn skal høres i de saker som angår dem og at deres mening skal tillegges vekt.

- Ungdommene har veldig mange nyttige innspill å komme med. Det arbeidet de gjør fører til at vi forstår mer. De har 100 prosents gjennomslagskraft, og det er det ikke mange grupper som har, sier Niclas Tokerud (Ap), medlem i fylkestinget i Buskerud.

- Det er kjempebra å se engasjerte ungdom! Her er kanskje også framtidens politikere, sier fylkestingskollega Lavrans Kierulf (Frp).

De to politikerne var inviterte til å delta på vårmøtet mandag. I tillegg deltok fylkestingspolitikerne Viel Jaren Heitmann (Sp) og Anders Wengen (V).

- I tillegg til at ungdommene kommer med nyttige innspill og gode råd, så er dette også demokratiopplæring. De lærer om hvordan demokratiet og fylkeskommunen fungerer, fortsetter Kierulf.

- Jeg sikker på at dette er en vinn-vinn-situasjon. Vi politikere får gode innspill samtidig som ungdommene lærer om demokratiet.

Lavrans Kierulf (Frp)

- Ungdommene er også mye mer til poenget, de går direkte til kjernen og er noe mer spissformulerte. Det er bra for oss å høre som går i politiske møter hver dag, fortsetter Lavrans Kierulf.

- Ungdommene er framtida. Det er viktig for oss at ungdom opplever fylket som attraktivt. Det er her de skal bo og jobbe i framtida.

Niclas Tokerud (Ap)

Les også: Hvordan er det å være ung i Buskerud?

Sikre at ungdom høres

Buskerud fylkeskommune startet sin satsing på ungdomsarbeid med ungdomskonferansen "Respekt" i Drammen 15. september 2010.

I etterkant av konferansen ble Buskerud Ungdomsgruppe (BUG) etablert og bestod av representanter fra kommunale ungdomsråd i fylket. BUG fungerte etter hvert som interimsstyre i det som i dag er Buskerud Ungdommens fylkesting (BUFT).

- Hvorfor BUFT? Fordi ungdom er nåtiden.

Vetle Olsen Ryum, medlem i BUFT

Buskerud Ungdommens Fylkesting har som mål å hjelpe ungdom, og fremme ungdommens saker.

Her kan du følge Buskerud Ungdommens Fylkesting på facebook

BUFT består av 21 ungdommer (en fra hver kommune) og et styre på fem (en fra hver region).

Disse arbeider med saker innenfor fem områder:

  • Skole og utdanning
  • Folkehelse og miljø
  • Samferdsel
  • Kultur
  • Internasjonalt

Styrke demokratiforståelsen hos ungdom

Ungdommens Fylkesting skal spesielt styrke demokratiforståelsen hos ungdom, gi ungdom trening i å delta i politiske prosesser og gi fylkeskommunen viktige innspill fra ungdom i fylket.

Ungdomsarbeidet skal gi Buskerud fylkeskommune en viktig og nyttig dimensjon i tjenestene til befolkningen.


Publisert 25. april 2016, oppdatert 25. april 2016.