BUFT får ros av fylkesordfører under 5 års-jubileum

Fylkespolitikerne mener det er, og har vært viktig, å ha ungdommen ved deres side de siste fem årene.

Tekst og foto: Mehdi Husseini, kommunikasjonsansvarlig BUFT

Nylig deltok 60 ungdomsrepresentanter fra de forskjellige ungdomsrådene og barn og unges kommunestyrer i Buskerud på Vårmøtet til Ungdommens fylkesting i Buskerud.

Buskerudungdommenes engasjement, bidrag og samarbeidsvilje i fylket de siste 5 årene ble satt lys på både av fylkespolitikerne og ungdommen selv.

Foruten feiring og skolering, var det mye arbeid og diskusjoner bak kulissene om de forskjellige politiske satsingsområdene til BUFT.

Etter at ungdommene under vakthold fra Redd Barna Drammen feiret sitt jubileum på

Fellesverket lørdag, avholdt de søndag sitt vårmøte med besøk av blant annet Europatimen til NHO.

BUFT

- Stort fokus på det sosiale

- Vi har et stort fokus på det sosiale her i Ungdommens fylkesting, sier Timo Nikolaisen, leder av BUFT.

- Et godt sosialt miljø der alle ungdommene føler seg trygge på hverandre gjør det mye enklere å la alle komme med sine meninger og få fram nye ideer, fortsetter han.

På mandag gikk turen til fylkeshuset der ungdommene hørte på jubileumstaler av gruppeledere på fylkestinget, hovedutvalgsledere og fylkesordføreren selv.

De fikk etterpå høre om både regionreformen av fylkesrådmannen og muligheter for påvirkning av Barneombudet.

Ryberg roset ungdommene

BUFT og Roger Ryberg

Fylkesordføreren roste ungdommen for deres engasjement og mot de siste 5 årene, og sa han så fram til hva Ungdommens Fylkesting bidrar med i framtida.

Ungdommens Fylkesting i Buskerud (BUFT) er en arena for ungdom i Buskerud i alderen 14-24 der de får ytre sine meninger og jobbe med dem på fylkesnivå, blant annet ved å bli hørt av politikerne.

Dette tette samarbeidet mellom ungdommene, fylkesadministrasjonen og fylkespolitikerne har ført til bl.a. opprettelsen av kulturappen Bizzy, økning av aldersgrensen på barnebillett og miljøsertifisering av alle videregående skoler i Buskerud.

I løpet av helga ble det også valgt inn to nye medlemmer i BUFTs arbeidsgruppe, Ungdomspanelet: Ingvild Søreide og Kevin Andre Hasselø.


Publisert 27. april 2018, oppdatert 27. april 2018.