Ungdom fremmer sak om miljøfyrtårn

Vetle Olsen-Ryum fra Ungdommens Fylkesting i Buskerud og Yngvild Løken fra Ungdommens Fylkesting i Oppland, la fram miljøsak i Østlandssamarbeidet.

Ungdommene la fredag fram en sak for kontaktutvalget til Østlandssamarbeidet på vegne av ungdomsnettverket ØstsamUng.

De var veldig tydelige på at tiden er overmoden for en systematisk satsning på miljøarbeid i de videregående skolene.

Miljøfyrtårn lønner seg, er det klare meldingen fra Olsen-Ryum. Det er mye penger å spare på å tenke mer miljøvennlig, og pengene som spares kan brukes på tiltak for å bedre elevenes psykososiale miljø.

For eksempel er det en skole i Vestfold som har brukt pengene de har spart til å gi elevene gratis skolefrokost. Det gir både bedre vilkår for læring, og har vist seg å være et hyggelig og sosialt møtepunkt. Det gir rett og slett en god start på dagen.

Fylkesordfører Roger Ryberg stiller seg positiv til ungdommenes sak, og understreker at miljøsertifisering har gått fra å være noe som var kostbart å krevende i begynnelsen, til å bli et konkurransefortrinn for reiselivet i Buskerud.

Miljøengasjement krever vilje til betydelig endring, men i lengden er dette noe alle tjener på.

Dette er det tredje året ungdom fra ØstsamUng møter kontaktutvalget, og det har raskt blirr etablert som et godt og viktig møtepunkt mellom ungdom og politikere.

Fakta:

  • I Buskerud er ingen av de videregående skolene sertifiserte miljøfyrtårn. Til sammenligning er alle de videregående skolene i Telemark sertifiserte. To videregående skoler i Buskerud er i prosess for å bli miljøfyrtårn, mens Ringerike Folkehøgskole er sertifisert.
  • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
  • Over 5000 virksomheter er sertifiserte Miljøfyrtårn
  • Ungdommens Fylkesting i Buskerud er et medvirkningsorgan der ungdom fra hele fylket møtes for å jobbe med ungdomspolitiske saker
  • ØstsamUng er ungdomsnettverket til Østlandssamarbeidet, der ungdom fra de åtte østlandsfylkene møtes for å jobbe med både regionale og internasjonale saker

Publisert 10. mars 2017, oppdatert 10. mars 2017.