Internasjonalt ungdomsarbeid

Buskerud Ungdommens Fylkesting har uttrykt at de ønsker å engasjere seg i internasjonalt arbeid. Blant annet i spørsmål om klima, handel, menneskerettigheter og demokrati så ungdom nødvendigheten med internasjonalt samarbeid.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Den økende globaliseringen gjør det nødvendig med større kjennskap til, og kunnskap om verden rundt oss. BUFT vil gjerne bidra til en positiv internasjonal utvikling og ønsker å være med på å forme den verden vi er en del av. 

ØstsamUng

Buskerud Ungdommens Fylkesting er med i ungdomsnettverket til Østlandssamarbeidet, ØstsamUng. BUFT disponerer fem plasser hver samling (vår og høst). Det er to faste representanter i ØstsamUng, da de to representantene i BSSSC også møter her. Ellers velges de øvrige representantene fra ungdomspanelet.

BSSSC

BUFT er gjennom ØstsamUng med i det internasjonale ungdomsnettverket til BSSSC. ØstsamUng disponerer minimum fem plasser her, og leder Jørgen Wear er en av BUFT sine representanter i dette nettverket. Den andre representanten velges januar 2016. 

Aktiv Ungdom

Buskerud fylkeskommune og BUFT er, og har vært, med som partnere og deltagere i flere Aktiv Ungdom-prosjekt med tema som menneskerettigheter, miljø og folkehelse, for å nevne noe. 

Blant annet deltok tre ungdom fra Buskerud i utvekslingen "We've got Power!" i Litauen desember 2012, der menneskerettigheter og demokrati stod sentralt. Tre av ungdommene i BUFT deltok på Barnas Fredskonferanse i Moss i august 2013. 

Internasjonalt ungdomsarbeid


Publisert 29. oktober 2013, oppdatert 27. juni 2016.