Presentasjon av styret i Buskerud Ungdommens Fylkesting

Styret i BUFT består av seks medlemmer, en fra hver region i Buskerud. Medlemmene blir valgt for en periode på to år. Hvert årsmøte er halvparten av styret på valg.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Styret jobber med alt som har med organisasjonsarbeidet i Ungdommens Fylkesting i Buskerud (BUFT) å gjøre. For eksempel arrangerer de stormøtene, svarer på henvendelser fra ungdom, politikere og administrasjon, sitter i forskjellige arbeidsgrupper, med mer. 

 

Timo NikolaisenTimo Nikolaisen

 Leder
Alder: 18 år
Skole: Akademiet VGS Drammen
Region: Midtfylket
E-postadresse: ti...@flensburg.no 

Hva er det viktigste BUFT jobber med?  
Det viktigste BUFT jobber med er å ivareta ungdommenes interesser i arbeidet med Viken fylkeskommune, særlig når det gjelder kollektiv- og utdanningstilbudet i framtida.


 

Vetle Olsen-RyumVetle Olsen-Ryum

 Nestleder
Alder: 18 år
Skole: Drammen VGS 
Region: Drammensregionen 
E-postadresse: Vetlek...@outlook.com

Hva er det beste med ungdomsmedvirkning? 
Det finnes ingen bedre følelse av å kunne se en forandring til det positive for ungdom i Buskerud, og si «jeg var med å gjøre den endringen».


 

Ingjerd Erika Eid SkjervenIngjerd Erika Eid Skjerven

Sekretær 
Alder: 16 år
Skole: Ringerike VGS
Region: Ringeriksregionen
E-postadresse: ingjer...@gmail.com

Hvorfor syns du det er viktig med ungdomsmedvirkning? 
Ungdomsmedvirkning er viktig fordi det er ingen andre som vet hvordan det er å være ungdom enn ungdom selv.


 

Mehdi HusseiniMehdi Husseini

Alder: 17 år
Skole: Røyken VGS
Region: Vestre Viken
E-postadresse: Mehdi...@hotmail.com

Hvorfor skal ungdom engasjere seg i BUFT?
Akkurat nå kan ungdom være med å gjøre en forandring. Vi ser og tenker på en annerledes måte enn de voksne, men i fremtiden så er det vi som forandrer og forbedrer samfunnet! Derfor det er viktig med ungdomsmedvirkning.


 

Therese Riibe BekkevoldTherese Riibe Bekkevold

Alder: 20 år
Skole: Gol VGS
Region: Hallingdalsregionen 
E-postadresse: The...@live.no

Hvorfor er det viktig for deg å jobbe med BUFT? 
Å gi ungdom muligheten til å engasjere seg politisk og møte mange flotte mennesker, i en så stor grad med BUFT, det er en drøm. 

 


 

Tuva Tøien BakkenTuva Tøien Bakken

Alder: 18 år
Skole: Kongsberg VGS
Region: Kongsbergregionen 
E-postadresse: Bakke...@outlook.com

Hvorfor er BUFT viktig? 
Vi er fremtiden og vi trenger å bli hørt. BUFT gir oss mulighet til dette, slik at vi kan være med å påvirke både vår egen generasjon og videre generasjoners fremtid.


Publisert 7. november 2013, oppdatert 9. februar 2018.