Presentasjon av styret i Buskerud Ungdommens Fylkesting

Styret i BUFT består av seks medlemmer, en fra hver region i Buskerud. Medlemmene blir valgt for en periode på to år.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Hvert vårmøte er halvparten av styrets medlemmer på valg. Styret har det overordnede ansvaret for å planlegge og organisere ungdomspanelmøtene, vårmøtene og årsmøtene i BUFT. 

Jørgen Wear

Jørgen Wear

Leder
Alder: 18 år
Skole: Røyken vgs
Region: Vestviken
E-postadresse: jorgen.mo...@gmail.com
Ungdomsdemokrati er viktig fordi: Ungdom ser problemer med andre øyne, kanskje ikke voksene ser dem en gang? Ungdom belyser problemer ungdom har. Ungdom er framtiden, så de voksne og vi må samarbeide.

 

Live Bendiksby

Live Bendiksby

Nestleder
Alder: 17 år
Skole: Rosthaug vgs 
Region: Midtfylket 
E-postadresse: live.be...@gmail.com 
Ungdomsdemokrati er viktig fordi: Ungdom tenker på en annen måte, og det er viktig å se saker fra flere sider. - Det er ungdommen som er fremtidens ledere i Norge. Derfor er det viktig å høre på hva ungdom har å si, og å ta ungdom på alvor. Alle ungdom har en menig. De trenger bare å bli hørt!

 

Jacob Sand Kruse

Jacob Sand Kruse 

Styremedlem
Alder: 16 år
Skole: Akademiet Drammen 
Region: Kongsberg
E-postadresse: jacobsa...@gmail.com
Ungdomsmedvirkning er viktig fordi: Ungdom er en veldig stor gruppe i samfunnet, men de kan ikke  velge hvem som skal representere dem på Stortinget, Fylkesting eller i Kommunestyre.

 

Mari Opheim Berg

Mari Opheim Berg

Alder: 17 år
Skole: Gol vgs 
Region: Hallingdal
E-postadresse: marioph...@hotmail.com
Ungdomsmedvirkning er viktig fordi: Ungdomsmedvirkning er viktig fordi vi utgjør en stor del av samfunnet og vet hvordan det er å leve som ungdom, det er vår hverdag. Jeg tror at hvis det skal bli bedre for ungdom, er det viktig å spørre oss og høre på det vi har å si, fordi vi ser verden på en annen måte enn voksne.

 

Mads Veilgaard Evensen

Mads Veilgaard Evensen

Alder: 16 år
Skole: Ringerike vgs
Region: Ringeriksregionen
E-postadresse: mads.e...@outlook.com
Ungdomsmedvirkning er viktig fordi: Ungdommen er fremtiden, men forandringene må skje nå. Vi ungdom har også en stemme og meninger, på lik linje med enhver voksen politiker. Vi må bruke den stemmen vi har til å komme med våre meninger og være med å påvirke kommunen og fylket vi bor i, så vi kan skape en bedre fremtid for oss alle. Derfor er ungdomsmedvirkning viktig for meg.

 

Vetle Olsen-Ryum

Vetle Olsen-Ryum

Alder: 15 år
Skole: Svensedammen Ungdomsskole 
Region: Drammen
E-postadresse: vetlek...@outlook.com
Ungdomsmedvirkning er viktig fordi: Vi er personene som lever i fremtiden, valgene politikerne tar i dag er det vi som tar nytte av. Derfor er det viktig å hjelpe dem på vei, så vi får en bra fremtid.


Publisert 7. november 2013, oppdatert 22. desember 2015.