Ord skaper virkelighet

Hver dag produserer vi som ansatte i Buskerud fylkeskommune store mengder tekst i vår kommunikasjon med innbyggere, samarbeidspartnere og andre.

Gjennom tekstene formidler vi rettigheter, plikter og muligheter. Det betyr at leserne må forstå det vi skriver. Det er både en demokratisk rett og en forutsetning for å kunne ta stilling til det vi formidler.

Hva er klart språk?

Klart språk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne får informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.

Hvem er leseren? 

Vi har mange målgrupper, men språklig sett skal vi tenke ungdommer mellom 16 og 19 år. De representerer den moderne leseren:

  • de er utålmodige
  • de er nysgjerrige
  • de lar seg ikke blende av honnørord
  • de blir provosert av et vanskelig språk

Det er også i den alderen de fleste av oss er på samme kunnskapsnivå. Etter videregående skole går vi mer i spesialiserte retninger, også språklig. 

Det betyr ikke at alle tekster skal være enkle, og helt frie for fagspråk. Det viktige er at tekstene våre er tilpasset mottakeren. Det betyr at vi må ha kunnskap om målgruppen og deres behov for informasjon.

Noen ganger handler det om å rydde opp og lage en logisk struktur. I andre tekster vil det si å finne gode løsninger for å forene komplisert juss og klart språk.

Bruk språkprofilen aktivt!

Språkprofilen skal være et nyttig og praktisk verktøy i arbeidet med klart språk. Her skal du finne gode tips på alt fra struktur, gode headinger og begrepsbruk, til skriveregler og grammatikk. 

Språkprofilen skal være dynamisk. Det vil si at vi hele tiden kan bygge på med gode eksempler på tekster og dele erfaringer til nytte for alle. 

Klart språk er en viktig del av å bygge omdømme. Som organisasjon setter vi her noen tydelige felles krav til hvordan vi skal uttrykke oss skriftlig. 

Når vi bruker et klart og forståelig språk, lever vi ut verdiene våre: raushet, åpenhet, mot og entusiasme.


Publisert 22. mai 2017, oppdatert 24. august 2017.