Sjekkliste for å skrive bedre tekster

Bruk denne sjekklisten for å kvalitetssikre tekstene dine. Skriv ut listen og heng den opp ved pulten!

Last ned sjekklisten i utskriftsvennlig format

 

Hvem skriver du for og hvorfor 

Sett deg inn i leserens situasjon og behov for informasjon. Hva er budskapet ditt og hva du vil at leseren skal vite eller gjøre etter å ha lest teksten din. 


Henvend deg direkte 

Bruk du/deg og Buskerud fylkeskommune / vi. Unngå å tiltale leseren i tredjeperson (som bruker, grunneier, innbygger, søker). 


Lag en overskrift som gir mye informasjon 

Den skal fortelle hva teksten handler om og være søkbar. 


Si det viktigste først 

Informasjonen som er viktigst for leseren skal komme først i teksten. 


Bruk mellomoverskrifter  

Det gjør teksten oversiktlig og lett å lese. 


Lag avsnitt og sett punktum ofte nok  

Skriv kort og konsist. 


Få fram hvem som gjør hva 

Bruk verb i stedet for substantivuttrykk. Det gjør teksten mer konkret. Unngå ord som slutter på –ing eller –else. Unngå passive verb som slutter med –s. 


Bytt ut jålete, forslitte og byråkratiske ord og uttrykk  

Eksempler: fokus, robust, gevinstrealisering, synergieffekt, i forhold til, således, hensynta, vedrørende. 


Unngå fagbegreper, fremmedord og forkortelser 

Hvis du må bruke dem, forklar hva de betyr. 


Test om teksten din er lett å forstå  

Les teksten høyt for deg selv før du sender den fra deg. Be gjerne en kollega om tilbakemelding.  


Publisert 22. mai 2017, oppdatert 29. august 2017.