Slik skriver vi korrekt

Oppdater deg selv på de viktigste tegnsettings- og rettskrivingsreglene. De fleste retningslinjene i denne delen av språkprofilen er offisiell norsk rettskriving, og noen er valg Buskerud fylkeskommune har tatt.

Vær oppmerksom på at autokorrekturen i Windows kan inneholde feil. Spesielt gjelder dette særskriving/orddeling og skrivemåten av dato.