Bindestrek og tankestrek

Bindestrek og tankestrek er to forskjellige tegn med ulike bruksområder. Her er noen eksempler.

Bindestrek

Hvis du skal utelate en del av et ord, må du markere det som er utelatt med bindestrek:
økonomi- og handlingsplanen, helse- og sosialsektoren.

Hvis førsteleddet er et siffer, skal du skrive ordet med bindestrek:
1961-årgangen, 30-årsdagen, A4-format.

Hvis du skal lage en ordsammensetning med egennavn, bør du sette bindestrek mellom navnet og resten av ordet:

 • Buskerud-samfunnet
 • utkant-Norge
 • Eiker-bygdene

Tankestrek

Tankestreken er lengre enn bindestreken. For å få fram tankestreken holder du Ctrl-tasten inne mens du trykker på minustegnet på talltastaturet.

Tankestreken er ikke obligatorisk, men du kan bruke den:

 • ved innskudd og tilføyelser (med mellomrom på hver side av tankestreken):
  Dette er – tross innvendingene over – den beste løsningen.

 • foran direkte tale (med mellomrom mellom tale og tankestrek):
  – Vi må utvikle bærekraftige lokalsamfunn, sa utviklingssjefen.

 • når du angir ytterpunkter i for eksempel tid og rom, strekning eller omfang (uten mellomrom):
  Kl. 09.00–15.00, mandag–fredag, perioden 2005–2011, strekningen Kongsberg–Oslo.

Publisert 22. mai 2017, oppdatert 23. mai 2017.