Datoer, klokkeslett og telefonnummer

 • Bruk åtte siffer for dato i brev og dokumenter (i rekkefølgen dag-måned-år):
  07.01.2015

 • Bruk både bokstaver og tall for dato i løpende tekst:
  7. januar 2015

 • Bruk ordet den kun når du ikke oppgir måneden:
  Du får lønn den 11. i hver måned.

 • Bruk fire siffer i klokkeslett med punktum mellom time og minutter:
  07.15 og 12.00

 • Skriv faks-, fasttelefon- og mobilnummer i ett:
  95147749

 • Skriv fem- og sekssifrede telefonnummer i ett:
  116117

Publisert 22. mai 2017, oppdatert 23. mai 2017.