Forkortelser

Unngå å bruke forkortelser i løpende tekst. Det gjelder særlig forkortelser som er ukjente eller interne, som UTD, FML, ASVS, BFK og så videre. Forklar alltid forkortelser første gang du bruker dem i en tekst.

De fleste forkortelser har punktum til slutt. Unntaket er forkortelser for myntenheter, mål og vekt (kr – kroner, m – meter og g – gram).

Se Språkrådets sider om hvordan skrive forkortelser.


Publisert 22. mai 2017, oppdatert 23. mai 2017.