Korrekte punktlister

Punktlister er nyttige for å skape oversikt. De er effektive når du skal ramse opp noe, gi en veiledning, sette opp en huskeliste eller lignende.

 • Punktene skal være korte og poengterte.

 • Punktene skal ha samme språklige form. De kan bestå av enten hele setninger, deler av setninger, enkeltord eller uttrykk. Det viktige er at alle punktene i en og samme liste er parallelle, både innholdsmessig og språklig.

 • Punktene må ikke være for lange eller for mange. Hvis punktlista får mange punkter (mer enn åtte-ti), bør du vurdere å dele opp teksten på en annen måte. Det kan være aktuelt å bruke flere punktlister, eller dele opp ved hjelp av mellomtitler.

 • Når punktene ikke er fullstendige setninger, skal de ha liten forbokstav. Det skal ikke være punktum til slutt.

 • Når punktene er fullstendige setninger, skal de ha stor forbokstav, og det skal være punktum til slutt.

 • Etter innledningen til punktlista skal det bare være kolon dersom du ville satt kolon der i vanlig, løpende tekst.

 

Eksempler

Ikke slik - disse punktene har ulik form

Punktene har samme språklige form

Buskerud fylkeskommune har følgende innspill:

 • høyere bevilgninger
 • midlene kan brukes bedre
 • samarbeidsgruppe

Buskerud fylkeskommune har følgende innspill

 • Vi mener bevilgningene bør være høyere.
 • Vi mener midlene kan brukes på en bedre måte.
 • Vi foreslår å opprette en samarbeidsgruppe.

Egenskaper:

 • Du er nytenkende og kreativ i det daglige arbeidet.
 • Gode samarbeidsevner
 • Ryddig og strukturert

Egenskaper:

 • nytenende og kreativ i det daglige arbeidet
 • gode samarbeidsevner
 • ryddig og strukturert

Publisert 22. mai 2017, oppdatert 23. mai 2017.