Orddeling og særskriving

Orddeling og særskriving minner om hverandre, men det dreier seg om to ulike ting.

Orddeling

Hvis du skal gjøre orddeling ved linjeskift, må det være minst to stavelser i ordet. Du kan dele ordet ved å la en konsonant og en vokal gå over til neste linje (lin-je, hiks-tet), eller du kan dele mellom de ulike leddene i ordet (riks-avis, ord-deling).

Unngå orddelingsfeil ved linjeskift som for eksempel «rik-savis» og «ordd-eling».

Tekster som skal publiseres digitalt bør ikke ha orddeling.

Særskriving

Særskriving vil si å skrive sammensatte ord i to eller flere ord. En vanlig feil er at ord som skal skrives i ett, blir skrevet i to ord: «gruppe time», «saks fremlegg» og «stasjons området».

Er du i tvil om du skal skrive som ett eller to ord, er det som oftest ett ord som er det riktige. 


Publisert 22. mai 2017, oppdatert 23. mai 2017.