Skrivemåte for ulike tegn

Prosenttegn (%)

Skriv prosent med bokstaver i løpende tekst: Kommuneplanen legger opp til en befolkningsvekst på 1,5 prosent.
I tabeller og lignende kan du bruke tegnet %. Husk mellomrom mellom sifferet og tegnet: 1,5 %.

Skråstrek (/)

I løpende tekst er det best å la være å bruke skråstrek, særlig hvis det er uklart hva tegnet står for. Skriv heller «eller» eller «og», hvis det er det du mener. Skriv «hybel med dusj og wc», ikke «hybel med dusj/wc».

 • Skråstrek kan vise alternativ: ja/nei, bokmål/nynorsk, og/eller, kommer / kommer ikke.
 • Skråstrek kan brukes med bindestrek: ja/nei-spørsmål, inn-/utlogging.
 • Skråstrek kan brukes i enkelte forkortelser: t/r (tur–retur).
 • Skråstrek kan brukes ved tidsrom: årsskiftet 2008/2009, skoleåret 2007/2008, månedsskiftet april/mai.

Ved skråstrek mellom enkeltord skal det ikke være mellomrom før eller etter skråstreken.

 • ja/nei
 • lunsj/middag
 • tog/buss/båt/fly
 • enkeltkonsonant/dobbeltkonsonant
 • han/hun
 • og/eller
 • bokmål/nynorsk/samisk

Når minst ett av alternativene består av to eller flere ord, skal det være mellomrom før og etter skråstreken.

 • kommer / kommer ikke
 • hjemme / på arbeid
 • mørk dress / smoking
 • britisk engelsk / amerikansk engelsk

Kolon (:)

Kolon brukes for å peke på det som kommer etter. Hvis det som kommer etter kolon er en helsetning eller et egennavn, skal vi bruke stor bokstav, ellers ikke.

Apostrof (‘)

Apostrofen er et tegn som står mellom eller etter bokstaver. 

 • Du bør ikke bruke apostrof, men bindestrek i tilfeller som:
  x-en, SMS-en og pc-en

 • I ord som slutter på s, x eller z, markerer du genitiv med apostrof:
  SAS’ billettpriser, Marx’ skrifter, Grete Waitz´ løpesko

 • Du kan også markere at bokstaver mangler, ved å bruke apostrof:
  Kupper’n, Salmaker’n, fatter’n, gla’nyhet

Publisert 22. mai 2017, oppdatert 23. mai 2017.