Slik skriver vi tall og beløp

 • Skriv tall til og med tolv med bokstaver:
  Enheten har åtte ansatte.

 • Skriv store tall med siffer:
  Budsjettet er på 650 000 kroner.

 • Unngå å blande siffer og bokstaver hvis du skal skrive flere tall i samme setning. Velg én av delene.
  Enten: Fem av seksten kommuner svarte på undersøkelsen.
  Eller: 5 av 16 kommuner svarte på undersøkelsen.

 • I tabeller skriver vi alle tall med siffer.

 • Dersom det er viktig å framheve selve tallet, kan du bruke siffer:
  Klagefristen er 3 uker.

 • Siffer med fire tall kan skrives enten med eller uten mellomrom. Vær konsekvent i én og samme tekst.

 • Skriv siffer med fem tall eller mer med mellomrom mellom hvert tusen:
  Buskerud har over 280 000 innbyggere.

 • Skriv beløp og kroner helt ut i løpende tekst. Unngå komma og tankestrek etter beløpet:
  540 kroner (store tall)
  Ti kroner (små tall)

 • På norsk bruker vi komma i desimaltall, ikke punktum, og vi bruker flertall av substantivet:
  1,2 grader
  3,6 millioner

Publisert 22. mai 2017, oppdatert 23. mai 2017.