Stor eller liten forbokstav

Vi har tre grunnregler på norsk:

 1. Egennavn skal ha stor forbokstav (for eksempel Drammen).
 2. Fellesnavn skal ha liten forbokstav (for eksempel museene).
 3. Starten på en setning skal ha stor forbokstav.

En tommelfingerregel ellers er at du skal bruke liten forbokstav. Hvis du er i tvil, er liten forbokstav ofte det riktige.

Institusjoner og organisasjoner

Institusjoner og organisasjoner med navn i to eller flere ledd har stor forbokstav bare i første ledd. Det gjelder også ledd etter egennavn.

 • Buskerud fylkeskommune
 • Kongsberg videregående skole
 • Drammen tannklinikk
 • Statens vegvesen

Foretak og selskaper

Enkelte foretak og selskaper har imidlertid vedtatt en egen skrivemåte, og har stor forbokstav i begge ledd.

Politiske råd og utvalg

Politiske råd og utvalg har liten forbokstav.

 • fylkestinget
 • hovedutvalget for utdanningssektoren
 • fylkeseldrerådet
 • likestillingsutvalget

Avdelinger, enheter og virksomheter

Vi skriver avdelinger, enheter og virksomheter i fylkeskommunen med stor bokstav for tydelighetens skyld, og fordi mange av disse kan oppfattes som egennavn.

 • Utdanningsavdelingen
 • Politisk sekretariat
 • Personalenheten

Sammensatte ord med egennavn/stedsnavn

Sammensatte ord med egennavn/stedsnavn skives enten med stor forbokstav i egennavnet og bindestrek, eller som ett ord uten bindestrek og med liten forbokstav. Det er viktig å være konsekvent hele veien gjennom én og samme tekst.

 • Buskerud-samfunnet eller buskerudsamfunnet
 • Drammens-området eller drammensområdet

Institusjoner og personer

Når stillingen/personen og institusjonen har samme navn, har stillingen/personen liten forbokstav og institusjonen stor forbokstav

 • fylkesrådmannen (stillingen/personen)
  Eksempel: Ifølge fylkesrådmannen i Buskerud, skal alle ansatte bruke et klart og brukervennlig språk. 

 • Fylkesrådmannen (institusjonen)
  Eksempel: Dette spørsmålet vil Fylkesrådmannen komme tilbake til i en politisk sak.

 • fylkesmannen (stillingen/personen)
  Eksempel: Helen Bjørnøy er fylkesmann i Buskerud.

 • Fylkesmannen (institusjonen)
  Eksempel: Planen er ikke i tråd med Fylkesmannens retningslinjer.

Titler og stillingsbetegnelser

Bruk liten forbokstav når du skriver titler og stillingsbetegnelser. Det gjelder også i stillingsannonser og når tittelen står under navn på visittkort og i e-post- og brevsignaturer.

 • assistent
 • avdelingssjef
 • konsulent
 • lærer
 • rektor
 • rådgiver
 • virksomhetsleder

Priser og utmerkelser

Navnet på priser har liten forbokstav. Du kan velge mellom kortformen eller fullformen av prisnavnet.

Lover og forskrifter

Skriv liten forbokstav i navn på lover og forskrifter (både kortform og fullform). Unntaket er Grunnloven, som alltid skal ha stor forbokstav.

 • forvaltningsloven
 • plan- og bygningsloven
 • forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser

Publisert 22. mai 2017, oppdatert 23. mai 2017.