Uthevet tekst

Du kan formatere ord og ordgrupper for å skille ut informasjon fra resten av teksten. Du kan velge mellom å kursivere den eller sette teksten du vil utheve mellom anførselstegn. Reglene for kursiv er ikke normert, og må basere seg på tradisjon og sunn fornuft. Dersom du vil bruke kursiv for å utheve tekst er det viktig å være konsekvent gjennom én og samme tekst.

Kursiv

Du kan sette navn på publikasjoner i kursiv:

  • Handlingsprogram 2017–2020

 Bruk imidlertid ikke kursiv når du omtaler dokumentet generelt:

  • De økonomiske rammene for handlingsprogrammet bygger på …

Vi bruker ikke kursiv på nettsidene.

Anførselstegn (hermetegn)

Anførselstegn kan vi blant annet bruke når vi gjengir ordrett noe som er sagt eller skrevet:

  • Da utbrøt eleven: "Jeg håper læreren snart vil gi oss litt mer å gjøre!"

Det er vanlig å bruke anførselstegn ved navn på bøker, sanger, filmer, dikt, båter og lignende:

  • "Torskevisa" er en festlig sang.
  • "Maud" er en båt.

Fet skrift

Du kan også bruke fet skrift til å skille ut nøkkelord eller annen viktig informasjon i en tekst:

  • Dere må levere søknaden innen 1. mars 2017.

Publisert 22. mai 2017, oppdatert 23. mai 2017.