Vanlige språklige feil

Lengre eller lenger?

 • Lengre er komparativ/bøying av adjektivet lang:
  En lengre reise. Et lengre sykdomsleie. Ishockeykølla er lengre enn bandykølla. John Carew er lengre enn Kristofer Hæstad.

 • Lenger er komparativ/bøying av tids- og stedsadverbet lenge:
  Det er ikke lenger trygt å gå ute om natten. Du må stille deg lenger bak. Alice bor ikke her lenger. Det er ikke lenger siden enn i går at jeg traff henne.

Enda eller ennå?

 • Både enda og ennå kan brukes som tidsadverb:
  Jeg har ennå/enda ikke spilt poker. Ennå/enda henger eplene på trærne.

 • Som gradsadverb kan du bare bruke enda:
  Du er enda tøffere enn Kåre. Enda verre. Enda tristere. Enda sprekere.

I følge eller ifølge?

 • Jeg er i følge med en gruppe.
 • Ifølge Dagbladet skal det være...

Ovenfor eller overfor?

Ovenfor betyr høyere oppe. Overfor betyr midt imot/vis-à-vis. Overfor viser altså til et vannrett forhold, mens ovenfor går på høyde.

 • teksten ovenfor
 • inngangen ovenfor det røde huset (= inngangen lenger oppe i gata)
 • inngangen overfor det røde huset (= inngangen på den andre sida av gata)
 • Jeg sitter overfor sjefen min (= ansikt til ansikt med)
 • Vi foreslår følgende overfor landsstyret…
 • Spania står overfor en miljøkatastrofe

Feil bruk av "i forhold til"

 • "I forhold til" betyr "sammenliknet med" og skal derfor bare brukes ved sammenlikninger, som for eksempel:
  "Denne andelen har økt med fem prosent i forhold til i fjor."

 • Vi bruker ofte "i forhold til" når vi egentlig skulle brukt preposisjoner.

Eksempler

Ikke slik

Slik

norske regler er i stor grad bundet i forhold til EØS-avtalen

norske regler er i stor grad bundet av EØS-avtalen

rettigheter i forhold til loven

rettigheter etter loven

hva andre fylkeskommuner gjør i forhold til å avklare forventninger hva andre fylkeskommuner gjør for å avklare forventninger
vi må skaffe oss mer informasjon i forhold til de mulige konsekvensene vi må skaffe oss mer informasjon om de mulige konsekvensene
vi arbeider aktivt i forhold til å etablere rutiner vi arbeider aktivt med å etablere rutiner
informasjon i forhold til timeplanen informasjon om timeplanen
fylkeskommunen er forberedt i forhold til utbrudd av smittsomme sykdommer fylkeskommunen er forberedt utbrudd av smittsomme sykdommer
en restriktiv holdning i forhold til å åpne opp for nye brukergrupper en restriktiv holdning til å åpne opp for nye brukergrupper

 

Overdreven eller feil bruk av "fokus"

"I fokus blir" ofte brukt feil. Fokus er det punktet i en kameralinse som er skarpt. Det er ikke mulig å ha et bredt fokus, i så fall blir det du ser på veldig uklart (og ikke fokusert). Fokuset kan heller ikke være stort eller lite – fokus er ett punkt. Det finnes mange alternativer til "fokus"/ "fokusering":

 • oppmerksomhet
 • analysere
 • rette søkelyset mot
 • se nøye på
 • granske
 • undersøke
 • vurdere
 • utforske
 • være opptatt av
 • betrakte
 • kontrollere
 • gjennomgå
 • kartlegge
 • konsentrere

Publisert 22. mai 2017, oppdatert 23. mai 2017.