Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Økonomiavdelingen
Kontor
Innkjøpsenheten
Stilling
Ehandelsansvarlig
Telefon
+4732808602
E-post
Peter....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser