Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Foretak
Virksomhet
BFK Tannhelse
Kontor
Sentrum tannklinikk
Stilling
Tannhelsesekretær
Telefon
E-post
Linn.Elisa...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser