Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs - Administrasjon
Stilling
Leder
Telefon
E-post
Sevim.S...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser