Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
IKT-enheten
Stilling
Lærling
Telefon
+4732251862
E-post
Brage.Andre...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser