Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
Drifts- og serviceenheten
Stilling
Kantineassistent
Telefon
+4732808788
E-post
jean.kris...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser