Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Testavdelingen
Kontor
Testavdeling
Stilling
Medarbeider
Telefon
E-post
Krityendr...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser