Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten
Kontor
PPOT Buskerud
Stilling
Rådgiver
Telefon
E-post
Monica.Adel...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser