Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten
Kontor
PPOT Buskerud
Stilling
PP - rådgiver FOU team
Telefon
+4731002842
E-post
Heidi.Mar...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser