Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten
Kontor
PPOT Buskerud
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732808920
E-post
Synnove....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser