Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utdanningsavdelingen
Kontor
Karriere Buskerud
Stilling
Konsulent
Telefon
E-post
Linda.Christi...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser