Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utviklingsavdelingen
Kontor
Kultur
Stilling
Musikkprodusent
Telefon
E-post
ragnhild.vr...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser