Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Ringerike
Stilling
Arbeidsleder/formann
Telefon
E-post
Thomas.N.St...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser