Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Kongsberg
Stilling
lærer
Telefon
E-post
Thorstein.Mu...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser