Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Kongsberg
Stilling
Rådgiver/instruktør
Telefon
+4732261276
E-post
June.U...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser