Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ål vidaregåande skole
Kontor
Ål vgs - EL,TP,fellesfag
Stilling
Adjunkt m/till.utd
Telefon
+4732084519
E-post
terje.b...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser