Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Magnus.Mo...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser