Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - KDA
Stilling
Can mag
Telefon
E-post
Eva.Guri...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser