Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Elevadministrasjon
Stilling
Saksbehandler
Telefon
+4732262827
E-post
Anne.Berthe....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser