Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Administrasjon
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732262813
E-post
christin...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser