Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Fellesfag - Norsk
Stilling
Lektor med master i engelsk
Telefon
E-post
Nina.Elisabet...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser