Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Sesam
Stilling
Selvstendig
Telefon
E-post
Jonas.Brenns...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser