Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Sesam
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Hakon.Hval...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser