Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Spes-ped.
Stilling
Elevassistent
Telefon
E-post
Henning.An...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser