Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Fellesfag - Språk
Stilling
Lektor med opprykk
Telefon
+4741506023
E-post
Christine....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser